Darganfyddwch Merthyr Tudful

Mae Merthyr Tudful, un o ardaloedd hanesyddol mwyaf diddorol a phrydferth Cymru wedi ei lleoli’n ddelfrydol rhwng Parc Bannau Brycheiniog a Chaerdydd, Prifddinas Cymru.

 

Gofynnwch am Lyfryn

Gofynnwch am Lyfryn

Os hoffech gael copi o'n canllaw Merthyr Tudful, os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho. Fel arall, llenwch y ffurflen isod i ofyn am fersiwn copi caled. Ni fydd eich manylion yn cael eu pasio i …

Lleoliad

Mae Merthyr Tudful hanner ffordd rhwng y brifddinas, Caerdydd a golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn sylweddol.   Mae tref Merthyr ar groesffordd rhai o brffyrdd pwy…
Lleoliad
Sut i dod i'r Cyrchfan

Sut i dod i'r Cyrchfan

Car Rydym 20 munud o gyffordd 32, Traffordd yr M4 ac ar drothwy’r drws i Gaerdydd. Mae’r A470 yn ymestyn i’r gogledd ac i’r de ac mae’r A465 (ffordd Blaenau’r Cymoedd) yn mynd i’r dwyrain a’r gorllewi…