Am Merthyr Tudful

Darganfyddwch Merthyr Tudful

Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster

 

Lleoliad

Lleoliad

Mae Merthyr Tudful hanner ffordd rhwng y brifddinas, Caerdydd a golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn sylweddol.   Mae tref Merthyr ar groesffordd rhai o brffyrdd pwy…

Sut i dod i'r Cyrchfan

Car Rydym 20 munud o gyffordd 32, Traffordd yr M4 ac ar drothwy’r drws i Gaerdydd. Mae’r A470 yn ymestyn i’r gogledd ac i’r de ac mae’r A465 (ffordd Blaenau’r Cymoedd) yn mynd i’r dwyrain a’r gorllewi…
Sut i dod i'r Cyrchfan
Mynd o wmpas Merthyr

Mynd o wmpas Merthyr

Llogi Beiciau Er mwyn llogi beiciau. Am syniadau am lwybrau beicio a map beicio, cysylltwch â Gethin MTB. www.gethinmtb.com Teithiau Hefyd, mae nifer o dywysyddion proffesiynol yn cynnig teithiau a th…

Diwylliant ac Threftadaeth

  Archwilio'r Cymoedd a Newidiodd y Byd Y mwynau oedd yn llechu dan fryniau De Cymru oedd y brif elfen a hybodd y Chwyldro Diwydiannol yn hanner olaf y 18fed ganrif a hanner cyntaf y 19eg. Heidiodd mi…
Diwylliant ac Threftadaeth
Trosolwg

Trosolwg

Dywedir fod y gorffennol yn wlad dramor - os felly, mae treftadaeth Merthyr yn Genhedloedd Unedig go iawn. Dyma ddetholiad bychan o leoedd hanesyddol y sir. 

Gofynnwch am Lyfryn

Os hoffech gael copi o'n canllaw Merthyr Tudful, os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho. Fel arall, llenwch y ffurflen isod i ofyn am fersiwn copi caled. Ni fydd eich manylion yn cael eu pasio…
Gofynnwch am Lyfryn