Sut i dod i'r Cyrchfan

Car

Rydym 20 munud o gyffordd 32, Traffordd yr M4 ac ar drothwy’r drws i Gaerdydd. Mae’r A470 yn ymestyn i’r gogledd ac i’r de ac mae’r A465 (ffordd Blaenau’r Cymoedd) yn mynd i’r dwyrain a’r gorllewin drwy’r ardal felly mae’n hygyrch o bob cyfeiriad. 

Bws

Mae taith fws sy’n cynnig gwerth da am arian yn dod â chi i orsaf fysiau canol tref Merthyr Tudful. www.traveline-cymru.info

Mae’r gwasanaeth bysiau eang, ledled yr ardal yn darparu tocynnau diwrnod sy’n cynnig gwerth da am arian. 

Mae’r bws T4 bus, â’i seddi lledr a’i  Wi-Fi, sy’n rhad ac am ddim yn cysylltu Caerdydd â Chanolbarth Cymru ac yn aros ym  Merthyr Tudful, Argae Llwyn Onn a ger gwaelod Pen Y Fan.

www.traveline-cymru.info

www.trawscymru.info

Awyren

Mae Maes Awyr Caerdydd 45 munud i ffwrdd yn y car ac mae’n cynnig hediadau dyddiol o brif gyrchfannau Ewrop. Mae rhwydweithiau ffordd gwych i Fryste, Birmingham, meysydd awyr Heathrow a Gatwick.

www.cardiff-airport.com

Trên

Mae trenau cyson o Gaerdydd sy’n brif gyrchfan teithio ar gyfer pob rhan o’r DU. Y pedair gorsaf drên yn yr ardal yw Ynys Owen, Troed-y-Rhiw, Pentrebach a Merthyr Tudful.

www.nationalrail.co.uk

Last Updated - Gwe - 31 / Mai / 19