LleoliadMae Merthyr Tudful hanner ffordd rhwng y brifddinas, Caerdydd a golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn sylweddol.  

Mae tref Merthyr ar groesffordd rhai o brffyrdd pwysicaf Cymru - yr A470, sef y briffordd o'r de i'r gogledd, a'r A465, y briffordd sy'n cysylltu Abertawe a Chanolbarth Lloegr. Mae Merthyr yn lle aros perffaith i unrhyw un sydd am ymweld a'r Cymoedd, parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cerdydd, Abertawe a phenrhyn Gwyr. Ac mae o'n llai na dwy awr o daith o Firmingham, Bryste, Caerfaddon, Cheltenham, Caerloyw, Caerwrangon, Henffordd a Swindon.


© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024