Traphont Cefn

Darganfod Traphont Cefn

Y draphont yw'r trydydd mwyaf yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Fe'i dyluniwyd gan Alexander Sutherland ar y cyd â Henry Conybeare ac fe'i hadeiladwyd yn rhannol gan Thomas Savin a John Ward. Yn gynnar yn 1866, wynebodd y prosiect drychineb pan gafodd Savin a Ward anawsterau ariannol a chyfreithiol difrifol. Fe'i cwblhawyd yn y pen draw gyda chymorth Alexander Sutherland. Cynhyrchodd lwybr arall i Ferthyr, gan groesi'r draphont, fel bod y rheilffordd yn osgoi eiddo oedd yn berchen i’r meistr haearn Robert Thompson Crawshay. Fe gostiodd £ 25,000 i'w adeiladu (sy'n cyfateb i £ 2.1 miliwn yn 2016).

Mae'n cynnwys 15 bwa, pob un 39 troedfedd 6 modfedd o led, ac mae’n 770 troedfedd o hyd gyda uchder mwyaf o 115 troedfedd. Bwriedir ei adeiladu'n gyfan gwbl o galchfaen fel Traphont Pontsarn sydd yfagos, ond tarodd streic gan y seiri maen yn Chwefror 1866 a achosodd i'r cwmni brynu 800,000 o frics a defnyddio bricswyr i gwblhau'r 15 bwa. Fe'i cwblhawyd ar 29 Hydref 1866, tair blynedd ar ôl y brif linell a oedd yn ei gysylltu ag Aberhonddu. Teithiodd y trenau olaf dros y draphont yng nghanol y 1960au ac fe ddirywiodd ei gyflwr wedi hynny. Fe'i hadnewyddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyda chymorth grant gan y Loteri Genedlaethol. Mae bellach wedi dod yn rhan o Lwybr Taf, llwybr 8 y Llwybr Beiciau Cenedlaethol.

 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn chwarae rôl amlwg mewn menter ryngwladol sydd wedi ei hanelu at annog ymwelwyr a phreswylwyr i wneud y mwyaf o’r amgylchedd ar stepen eu drws.

Mae’r Trail Gazers Bid, sef Prosiect Ardal yr Iwerydd a nodd…

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’r cyn orsaf heddlu ar Stryd yr Alarch ar 15 Gorffe…

Gwyl Chilli 2019

Gwyl Chilli 2019