Comin Gelligaer

Darganfod Comin Gelligaer

Er gwaetha’r ffaith, ar yr olwg gyntaf ei fod yn ymddangos yn ddiffaith, mae mwy o lawer yn perthyn i Gelligaer.  Mae ei hanes cymhleth o ffaith a chwedl wedi gadael olion Rhufeinig a Chanol Oesol diddorol. Ymysg yr uchafbwyntiau mae tomen gladdu megalithig yng Ngharn Bugail, Maen Cen Gelligaer a gweddillion Capel Gwladys, sef mam y Merthyr, Tudful, a dyma felly darddiad yr enw, Merthyr Tudful.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf