Traphont Pontsarn

Darganfod Traphont Pontsarn

 

Defnyddiwyd y bont a adeiladwyd yn yr 1860au gan Reilffordd Aberhonddu a Merthyr. Lleolir hi mewn ardal o harddwch naturiol ac mae’r ‘Pwll Glas’ a’r rhaeadr gerllaw. Roedd Gorsaf Pontsarn â’i Feistr a’i borthor yn gyswllt prysur hyd nes iddi gael ei chau yn y 1960au.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf