Pont Pont-y-gwaith

Darganfod Pont Pont-y-gwaith

Mae gan y bont Gradd II restredig hon sy’n mynd dros Afon Taf  gysylltiadau sy’n mynd yn ôl mor bell â’r 1540au. Adeiladwyd y bont sydd i’w gweld heddiw yn 1811 â Thywodfaen Pennant ac mae gwerth i chi ymweld â hi rhwng misoedd Mai a Medi pan fydd fferm gyfagos Pont-y-gwaith yn darparu croeso cynnes a lluniaeth ardderchog.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf