Twnnel Trevithick

Darganfod Twnnel Trevithick

Ar 21 Chwefror 1804, roedd Merthyr yn dyst i’r daith locomotif trên cyntaf un wrth i ‘Locomotif Penydarren,’ Richard Trevithick deithio i lawr trwy Bentrebach ac ymlaen i Abercynon.

Ni chafodd Trevithick ei fri haeddiannol fel cynllunydd locomotif stêm cyntaf y byd ond mae’r safle hwn ym Merthyr Tudful yn rhan o lwybr treftadaeth, naw milltir o hyd ac mae’n pasio trwy gynefinoedd amrywiol ac yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, beicio, cadeiriau olwyn neu farchogaeth.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf