MaeMerthyr Tudful, un o ardaloedd hanesyddol mwyaf diddorol a phrydferth Cymru wedi ei lleoli’n ddelfrydol rhwng Parc Bannau Brycheiniog a Chaerdydd, Prifddinas Cymru.