Canolfan Croeso Merthyr Tudful

 

Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r awdurdod lleol gwelwyd llawer o Ganolfannau i Dwristiaid yn diflannu ledled DU yn ystod y blynyddoedd diweddar. Ond mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful newydd ddadorchuddio canolfan newydd sbon â balchder, wrth fynediad i’r siop ddiweddaraf a’r mwyaf yn y dref.

Wrth osod Canolfan Wybodaeth i Dwristiaid ar leoliad Trago Merthyr Tudful ar Heol Abertawe, mae’r Cyngor yn gobeithio cipio siâr sylweddol o’r tair miliwn a hanner o siopwyr sy’n ymweld â’r siop bob blwyddyn.
Mae gan Trago 23 o fannau parcio i fysys, sy’n golygu y bydd staff y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn gallu darparu gwasanaeth cwrdd a chyfarch i’r lluoedd niferus sy’n cyrraedd ar y bysys bob dydd. Bydd pamffledi tywys ac anrhegion ar gael a bydd ymwelwyr yn clywed am gynigion hyrwyddo a mentrau i’w hannog i ymweld ag atyniadau allweddol a mannau o ddiddordeb.

Mae gan y Ganolfan ddesg derbynfa, unedau silffoedd ar gyfer pamffledi, sawl teledu 4K yn dangos fideos twristiaeth y Cyngor, cyfrifiaduron a thabledi rhyngweithiol i ymgysylltu ag ymwelwyr a chiosgau gwybodaeth. Mae tri o bobl yn cael eu cyflogi i roi cyngor yn y Ganolfan pan fydd ar agor o 10am-4pm saith niwrnod yr wythnos.

 

 

Canolfan Croeso Merthyr Tudful, Unit 13, Trago, Swansea Road CF48 1HT 

Ffon 01685 727492

Ar Agor 10a.m - 16.00p.m Dyddiol

 

 

Last Updated - Iau - 10 / Ion / 19