Mae yna lawer o lefydd i aros ym Merthyr Tudful, i weddu i wahanol gyllidebau a chwaeth.

 

Deffrowch i olygfeydd syfrdanol o'r mynyddoedd a’r bryniau gwyrdd y tu allan i'ch ffenestr ystafell wely yn ein hamrywiaeth o dai gwestai, bythynnod a llety hunan arlwyo, sydd wedi'u lleoli yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio ac archwilio tirlun hardd y cymoedd.

 

Dewiswch ymlacio yn ein hamrywiaeth o westai moethus. Mae dewis o blastai, gwestai boutique a gwestai gwledig!

 

Byddwch wrth galon y cyffro mewn gwesty neu lety gwely a brecwast yng nghanol y tref.

 

Beth am rywbeth ychydig yn wahanol? Rhowch gynnig ar wersylla o dan y sêr ym un or gwersylloedd?

 

Mae gormod o ddewis bob amser yn beth da.