• Gwrthryfel Merthyr 2022
  • Gwrthryfel Merthyr 2022
  • Gwrthryfel Merthyr 2022
  • Gwrthryfel Merthyr 2022

Gwe 10/Meh/2022 - Sul 12/Meh/2022

Ynghylch Gwrthryfel Merthyr 2022

Mae yn ei ôl ar gyfer 2022 – Fe godwn eto!

Mae Gŵyl Merthyr Rising yn ŵyl gerddorol a chelfyddydol sydd yn trafod syniadau ac sydd yn ddathliad o ddiwylliant y dosbarth gweithiol a’r gwrthryfel. Dyma fan geni’r faner goch. Rydym yn ŵyl drefol sydd wedi ei lleoli yn Sgwâr Penderyn ym Merthyr.

Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal i nodi un o’r gwrthryfeloedd cyntaf erioed a drefnwyd gan weithwyr ym 1831, yr hyn sydd yn cael ei adnabod yn Wrthryfel Merthyr.  Gwrthryfel Merthyr ym 1831 oedd penllanw gwaedlyd nifer o flynydoedd o galedu i’r boblogaeth ddosbarth gweithiol ym Merthyr. Credir mai dyma’r tro cyntaf i faner goch y gwrthryfel gael ei defnyddio fel symbol o safiad y gweithwyr.

Heddiw, rydym yn dathlu’r digwyddiad yn flynyddol er mwyn coffau digwyddiadau 1831 a hynny mewn gŵyl ddiwylliannol sydd yn cynnwys cerddoriaeth, y celfyddydau, trafodaethau gwleidyddol a rhannu syniadau.

Rhagor o wybodaeth ynghylch pwy fydd yn ymddangos, amserlen a thocynnau i ddilyn -

Wedi'i ddiweddaru - Llun - 25 / Ebr / 22