Sul 29/Mai/2022 1700

Ynghylch Ras Hwyl Liw i’r Teulu Trago Mills - Dechrau’r Haf yn lliwgar

Ras Hwyl Liw i’r Teulu Trago Mills - Dechrau’r Haf yn lliwgar

Mae Ras Hwyl y Teulu Trago Mills yn rhoi cyfle i athletwyr a theuluoedd o bob gallu i brofi awyrgylch diwrnod ras.

Bydd llwybr wedi ei greu o amgylch safle Trago Mills Merthyr Tudful. Fel y byddwch yn cerdded, sgipio neu redeg o amgylch y cwrs, bydd gorsafoedd lliw ble bydd gwirfoddolwyr yn taflu powdwr lliwgar drosoch.

Ni does pwysau i gofnodi amser cyflym neu hyd yn oed redeg, gwisgwch mewn gwisg ffansi a dewch a’r teulu draw a mwynhau'r profiad. Cymryd rhan sy’n bwysig a chodi ymwybyddiaeth am elusen o’ch dewis a chodi arian gwerthfawr ar eu cyfer.

Bydd digon i’ch cadw mynd a gydag awyrgylch wych a digon o gefnogaeth byddwch ar y llinell derfyn mewn dim o dro â gwen enfawr o glust i glust gan wybod bod pob ceiniog a godwyd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Bydd llawer o weithgareddau ar safle Trago Mills trwy’r dydd i ddiddanu’r teulu cyfan gan gynnwys atyniadau, peintio wynebau, castell neidio a disgo.

 

 

Dewch i ymuno gyda ni ar gyfer y ras hwyl hon sy’n addas i bob oed a gallu.

Wedi'i ddiweddaru - Llun - 25 / Ebr / 22