// Llun 08/04/2019 - Sul 23/Meh/2019

8 Ebrill – 23 Mehefin – Arddangosfa Gelf Agored Castell Cyfarthfa 2019
Arddangosfa Gelf Agored gyntaf Castell Cyfarthfa! Dewch i weld amrywiaeth eang o artistiaid amatur a phroffesiynol. Os hoffech gy…

// Maw 08/01/2019 - Sul 24/Maw/2019

Trouvaille – Arddangosfa o Beintiadau a Phrintiau gan Neil ac Yvonne Carroll
Mae peintiadau Neil Carroll yn troi’r cyffredin i’r anhygoel. Mae ei liwiau llachar yn dal y munudau cyffredin hynny sy’n …
Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad …

What's On 2018

What's On 2018

Beth sy ‘mlaen  2018 – Canol y Dref

Digwyddiadau a gwyliau Merthyr

Dewch i ddathlu gyda ni wrth i Ferthyr ddod yn fyw â gwyliau a digwyddiadau sy’n dathlu’r gorau o’r dref. Rydym yn awyddus i rannu’r …

Gŵyl Gomedi Merthyr

Gŵyl Gomedi Merthyr

Lleoliadau yng nghanol tref Merthyr Tudful –
25 Ebrill, 6.30pm tan 27 Ebrill, 10.30pm
Tridiau o stand-yp a chomedi grêt!
Yn ôl ar ôl llwyddiant 2017, mae Gŵyl Gomedi Merthyr yn argoeli’n 3 dydd o gomedïw…