wedi adio - Mer - 08 / Awst / 18

Ynghylch Mae gwasanaeth traealu bws hoppa Sadwrn ar ddyddiau Sadwrn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod traealu.

 

 

 

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth Gwella Busnes Calon Fawr Merthyr Tudful, yn dechrau ddydd Sadwrn 23 Mehefin fel ymarfer peilot am chwe wythnos drwy gydol yr haf, ac yn parhau yn drwy gydol gweddill y flwyddyn os yw’n llwyddiannus. “Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn ôl troed y nifer bobl yng nghanol y dref ers agor Trago Mills ym mis Ebrill,” dywedodd aelod Cabinet Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, y Cynghorydd Geraint Thomas. “Felly rydym yn cymryd mantais o’r poblogrwydd yna i’w wneud yn haws i siopwyr ac ymwelwyr deithio rhwng ein hardaloedd manwerthu, cyfleusterau hamdden a hefyd ein hatyniadau gwych i dwristiaid. “Rydym yn ddiolchgar iawn i’n partneriaid, Calon Fawr Merthyr Tudful, a’r holl fusnesau sy’n cefnogi i’w wneud yn bosibl i redeg y gwasanaeth newydd cyffrous hwn, fel partneriaeth.” Mae llawr isel gan y bws Hoppa ac mae’n cydsynio â Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a phramiau. Bydd hefyd amrywiaeth o daflenni twristiaeth leol ar gael, a bydd gyrwyr yn gallu hysbysu teithwyr am ba atyniadau i fynd iddyn nhw ym mhob safle bws. Dywedodd Jason Edwards, y Rheolwr Gyfarwyddwr sy’n rhedeg y gwasanaeth Hoppa: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a phartneriaid eraill ar y prosiect cyffrous iawn hwn. Roeddem mor falch o gael ein dewis fel gweinyddwyr ac edrychwn ymlaen i’r fenter fod yn llwyddiant ysgubol.” Dywedodd Antonia Pompa, Cydlynydd y Rhanbarth Gwella Busnes: “Rydym yn awyddus i wneud y mwyaf o’r manteision ddaw yn sgil yr holl bobl newydd sy’n dod i’r ardal ac rydym am eu hannog i ymweld â manwerthwyr y dref ynghyd â’r busnesau croeso a hamdden. “Bydd y peilot hwn yn cysylltu’r dref ag atyniadau amgylchynol â gwasanaeth hawdd ei ddefnyddio a gweledol iawn, sy’n darparu ffordd ardderchog i ymwelwyr fwynhau dydd Sadwrn ym Merthyr Tudful.” Edrychwch allan am y bws â’i frandio arbennig ‘Croeso Merthyr’, sy’n rhedeg o 9am tan 6pm bob dydd Sadwrn.

Dyma’r amserlen: Gadael ar yr awr - Trago Pum munud wedi - Safle Bws Parc Cyfarthfa Chwarter wedi  - Redhouse Ugain munud wedi - Safle Bws y Pentref Hamdden Pum munud ar hugain wedi - Coleg Merthyr ar gyfer Canolfan Siopa Santes Tudful Pum munud ar hugain i - Parc Manwerthu Cyfarthfa

Un bws yn teithio mewn cylch parhaol sydd ar gael ar hyn o bryd, fodd bynnag byddwn yn adolygu’r ffigyrau defnyddwyr a’r galw yn wythnosol i asesu a yw hyn yn ddigonol.

Wedi'i ddiweddaru - Gwe - 18 / Ion / 19