wedi adio - Mer - 27 / Maw / 24

Ynghylch Rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Merthyr Tudful yn 2024

Rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Merthyr Tudful yn 2024

Mewn ymgais i gadw’r ymdeimlad o gymuned yn fyw a bywiog, mae tref Merthyr Tudful wedi dadorchuddio rhaglen ddigwyddiadau, hirddisgwyliedig ar gyfer 2024. Mae’n llawn dop o weithgareddau, diwrnodau hwyl ac uchafbwyntiau diwylliannol sydd yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

I ddechrau, o 23 Mawrth i 6 Ebrill mae Llwybr Academi y Ddraig. Gwahoddir cyfranogwyr i fynd ar antur fytholegol drwy’r dref gan ganfod trysorau cuddiedig a chwedlau hynafol. Mae Cerdyn Rhodd Merthyr gwerth £50 ar gael ar gyfer un cyfranogwr lwcus yn ogystal.

Ar gyfer y rheini sydd wrth eu bodd â rhyfeddodau cynhanesyddol, cofiwch am Ddreigiau a Deinosoriaid ar 3 Ebrill sydd yn ddiwrnod ar gyfer canfod rhagor am fywydau chwedlonol y creaduriaid hyn.

Bydd danteithion Gŵyl Tsili a Siocled y dref ar 11 Mai yn cynnig gwledd ar gyfer y sawl sydd yn mwynhau eu bwyd. Mae’r gystadleuaeth Adain cyw iâr poeth yn ei hôl!

Wrth i’r haf ddynesu, mae manylion Hwyl yr Haf eto i’w cadarnhau sydd yn addo adloniant di-dor yn ystod gwyliau’r haf. 

Bydd y rheini ohonom sydd y mwynhau’n bwyd yn mwynhau blasu danteiithion lleol Gŵyl Fwyd Merthyr ar 20 Gorffennaf sydd yn ddathliad o’r gorau ymysg bwydydd o Gymru. Diwrnod gwych i’r teulu cyfan a bydd adloniant byw i’r plant ifancaf.  

Ym mis Awst, bydd y dref yn dod yn fyw â Diwrnod Gŵyl Santes Tudful ar 23 Awst sydd yn addo i fod yn ddiwrnod llawn cerddoriaeth, dawns, gweithgareddau traddodiadol, gweithgareddau i blant, cystadlaethau a mwy.

Wrth i’r diwrnodau fyrhau, paratowch ar gyfer arswyd Hwyl Calan Gaeaf  o 26 Hydref hyd 2 Tachwedd. Bydd manylion pellach yn cael eu rhyddhau yn nes at yr amser.

Yn olaf, bydd y dref yn goleuo â hwyl yr ŵyl yn ystod Diwrnod Hwyl Goleuadau’r Nadolig ar 16 Tachwedd a fydd yn arwyddo dechrau tymor y gwyliau â hwyl a hapusrwydd.

Ond nid yw’r cyffro’n dod i ben yno. Mae Ardal Gwelliant Busnes Merthyr Tudful (AGB,) o dan faner Caru Merthyr yn parhau i hyrwyddo ymgysylltiad cymunedol ac ymgyfoethogiad diwylliannol. Mae’n ymroddedig i arddangos ysbryd bywiog y dref ac mae Caru Merthyr  yn hyrwyddo digwyddiadau, gweithgareddau a digwyddiadau arbennig ar ei wefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol gan sicrhau fod preswylwyr ac ymwelwyr yn cael eu hysbysu a’u hysbrydoli. 

Pwysleisiodd cynrychiolydd ar ran Caru Merthyr; “ Rydym wedi’n hymrwymo i ddod â hapusrwydd ac adloniant i bobl Merthyr Tudful a thu hwnt. Mae’n rhaglen ddigwyddiadau sydd wedi’i churadu’n ofalus yn adlewyrchu’n ymroddiad i feithrin ymdeimlad o gymuned a balchder yn y dref.” 

Mae croeso cynnes i bawb ac mae Merthyr Tudful yn eich gwahodd i brofi hud tref fwyaf Cymru sydd wedi’i lleoli yng nghalon Cymoedd hyfryd Cymru.

Am ragor o wybodaeth a diweddariadau, ewch i Caru Merthyr / We Love Merthyr](https://welovemerthyr.net/).

Ym Merthyr Tudful, mae ymdeimlad o gymuned yn ffynnu ac mae’r llwyfan yn barod ar gyfer blwyddyn fythgofiadwy o weithgareddau a hwyl. Ymunwch â ni i ddathlu’n treftadaeth fywiog a’r amgylchedd groesawgar sydd yn diffinio’n tref, annwyl.

Darganfyddwch fwy trwy neidio i'n tudalen Beth Sydd Ymlaen

Wedi'i ddiweddaru - Mer - 27 / Maw / 24