wedi adio - Mer - 27 / Maw / 24

Ynghylch Arddangosfa gyffrous newydd "Art Attack" yn cyrraedd Amgueddfa Cwm Cynon

Mae'r artistiaid lleol, Alison Richards a Rob Taylor, ochr yn ochr â Joy Saunders, wrth eu bodd o gyflwyno eu cydweithrediad diweddaraf, Art Attack, yn Amgueddfa Cwm Cynon. Mae'r arddangosfa gyffrous hon yn ffrwyth menter artistig newydd ym Merthyr Tudful, gyda'r nod o amlygu'r dalent sy'n ffynnu yng Nghymoedd De Cymru.

Mae'r Hwb Creadigol, sy'n swatio yng nghyffiniau tawel Parc Cyfarthfa, yn ganolbwynt creadigol i unigolion o'r un anian arddangos eu gwaith a dathlu dawn artistig y rhanbarth.

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i ymuno â ni ar gyfer digwyddiad agoriadol yr arddangosfa ar Ebrill 6ed, lle gallwch brofi hud Art Attack yn  uniongyrchol. Fel arall, mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd rhwng Ebrill 6ed a 28ain i fwynhau'r creadigrwydd sy'n cael ei arddangos.

Ond nid dyma ddiwedd ar y cyffro! Bydd yr Hwb Creadigol hefyd yn cynnal arddangosfeydd "Valleys Re-Told" yn Oriel Queen St yng Nghastell-nedd o Ebrill 6ed ac yn Redhouse ym Merthyr Tudful drwy gydol mis Mai a Mehefin 2024. Gyda dros 50 o weithiau celf, mae'r arddangosfeydd hyn yn cynnig persbectif unigryw ar dreftadaeth ddiwylliannol y cymoedd a ysbrydolwyd gan etifeddiaeth gyfoethog ardal Dowlais.

Nod yr Hwb Creadigol yw ailgynnau ysbryd creadigrwydd trwy weithdai, sesiynau galw heibio, a chyfarfodydd misol. Am fwy o wybodaeth neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau yn y dyfodol, e-bostiwch beaconsbees@gmail.com.

Mae Art Attack yn Amgueddfa Cwm Cynon yn addo bod yn ddathliad o dalent a chreadigrwydd lleol— ac yn ddigwyddiad rhaid ei weld i selogion celf a phobl leol fel ei gilydd.

Wedi'i ddiweddaru - Maw - 02 / Ebr / 24