Mae’r ochr 110 troedfedd o uchder yn dal yn ôl 15,400 megalitr o ddŵr.

 

Mae’r gronfa ddŵr yn boblogaidd â morwyr https://www.mtsc.org.uk/index.html, pysgotwyr https://www.mtaa.co.uk/a phobl sydd am fwynhau picnic.

 

Tir Claddu Taf Fechan – Capel Bethlehem

 

Agorodd Capel Annibynnol Bethlehem, sydd bellach wedi ei foddi gan Gronfa Pontsticill ei drysau ar Chwefror y 4 1829. Y gweinidog cyntaf oedd  William David, cyn pregethwr lleyg ar Gapel  Ynysgau. Am 90 mlynedd bu’r gynulleidfa fechan ond llewyrchus hon yn cwrdd, ond erbyn 1913 gyda’r bwriad i adeiladu'r gronfa ym Mhontsticill, symudwyd y cwrdd i ganol pentref Pontsticill. Cynhaliwyd gwasanaeth cloi yn yr hen Gape lar Fedi’r 14  1925 ac agorwyd y capel newydd.

 

Erbyn 1968, gyda’r gynulleidfa yn gostwng gwerthwyd y capel at ddefnydd preifat.

 

Mae adfeilion enigmatig yr hen gapel yn codi o dro i dro wrth i lefel y dŵr ostwng ar adegau o sychder.

 

Symudwyd y rhan fwyaf o’r claddedigaethau  i dir claddu newydd wedi ei ddarparu gan Fwrdd Dŵr Taf Fechan ym Mhontsticill, Faenor yn 1926.