Neidio i'r prif gynnwy

Llwybrau

Mae yma filltiroedd o lwybrau godidog, llwybrau camlesi a llwybrau hanesyddol sydd yn addas ar gyfer pob gallu ac oed. Merthyr Tudful yw’r gyrchfan berffaith os ydych yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored. Mae cyfres o lwybrau yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol sydd yn crisialu hanes yr ardal a’i harddwch naturiol.

 

Os hoffech stopio yn un o’n hatyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd anhygoel, mae gan Ferthyr bob dim i chi!

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Mae Taith Taf yn mynd â chi ar daith 55 milltir o Fae Caerdydd i dref farchnad, hardd Aberhonddu a hynny drwy galon pentrefi hanesyddol Merthyr Tudful.

Dysgu Mwy

Taith Trevithick - NCN Llwybr 477

Llwybr Trevithick – cerddwch drwy hanes gyda phrydferthwch natur o’ch cwmpas.

Dysgu Mwy

Llwybrau Addas i’r Teulu

Rydym wedi casglu rhai o’ch hoff deithiau sydd y Addas ar gyfer Teuluoedd. Gallwch gerdded, rhedeg, seiclo, marchogaeth neu sgipio arnynt!

Dysgu Mwy

Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Dilynwch yn ôl traed arwyr y dref.

Dysgu Mwy

Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Rhwydwaith seiclo penodedig yw’r Llwybr Celtaidd sy’n rhychwantu dwyrain, de a gorllewin Cymru. Mae’r daith, sy’n bennaf yn ddi-draffig, yn cwmpasu rhai o olygfeydd mwyaf amrywiol y wlad o borth dwyre...

Dysgu Mwy

Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Mae’r warchodfa natur yn ardal sy’n ymestyn am 2.5km ac yn geunant o galchfaen coediog lle mae Afon Taf Fechan yn llifo rhwng pontydd Pontsarn a Chefn Coed i’r gogledd o Ferthyr Tudful.

Dysgu Mwy

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Mae’r llwybr yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Summit Rock UK rhwng pentrefi Trelewis a Bedlinog. Mae tri llwybr cylchol o wahanol bellteroedd I ddewis ohonynt, a phob un yn mynd i Gomin Gelli-g...

Dysgu Mwy

Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd

HYSBYSIAD BRYS: Mae’r llwybr hwn ar gau yn swyddogol oherwydd gwaith ar y ffordd ddeuol yn yr ardal

Dysgu Mwy

Coedwig Gymunedol Penmoelallt, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a thaith gerdded gylchol

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Dysgu Mwy

Llwybr y Tri Pharc

Mae rhan o’r Llwybr Celtaidd, sef ‘Llwybr y Tri Pharc’, yn cynnwys tri o barciau darluniaidd Cymru.

Dysgu Mwy

Coedtir Gethin & Pwll Webber

Gyda dros dros 850 hectar o dir braf Coedtir Gethin yw cartref Bike Park Wales.

Dysgu Mwy

Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr

Gellir mynd ar gylchdaith drwy Bont-y-Gwaith a Mynwent y Crynwyr o Gefn Glas gan ddefnyddio Llwybrau Taf a Trevithick. Mae’r copa yn arwain at garn posib ar safle’r hen bwynt trig.

Dysgu Mwy

Gwarchodfeydd Natur - Cilsanws

Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr a’r Cylch yw perchnogion Gwarchodfa Natur Cilsanws ac mae’n gwbl agored i chi allu ei harchwilio a’i mwynhau.

Dysgu Mwy

Gwarchodfeydd Natur - Penmoelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Dysgu Mwy

Llwybr troed Cronfa Llwyn-Onn

Mae’r llwybr cylchog 3.4k ar lan y gronfa yn gymysgedd o arogl y goedwig fythwyrdd a seiniau tawel y dŵr dwfn glas.  

Dysgu Mwy

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon prydferthwch Fforest Fawr ac mae’n fan cychwyn i deithiau cerdded, llwybrau beicio...

Dysgu Mwy

Taith Taf – Llwybr NCN 8

Mae Taith Taf yn mynd â chi ar daith 55 milltir o Fae Caerdydd i dref farchnad, hardd Aberhonddu a hynny drwy galon pentrefi hanesyddol Merthyr Tudful.

Dysgu Mwy

Taith Trevithick - NCN Llwybr 477

Llwybr Trevithick – cerddwch drwy hanes gyda phrydferthwch natur o’ch cwmpas.

Dysgu Mwy

Llwybrau Addas i’r Teulu

Rydym wedi casglu rhai o’ch hoff deithiau sydd y Addas ar gyfer Teuluoedd. Gallwch gerdded, rhedeg, seiclo, marchogaeth neu sgipio arnynt!

Dysgu Mwy

Llwybrau Canol Tref Merthyr Tudful

Dilynwch yn ôl traed arwyr y dref.

Dysgu Mwy

Y Llwybr Celtaidd - NCN Llwybr 4

Rhwydwaith seiclo penodedig yw’r Llwybr Celtaidd sy’n rhychwantu dwyrain, de a gorllewin Cymru. Mae’r daith, sy’n bennaf yn ddi-draffig, yn cwmpasu rhai o olygfeydd mwyaf amrywiol y wlad o borth dwyre...

Dysgu Mwy

Taith Gerdded Gylchol Gwarchodfa Natur Taf Fechan

Mae’r warchodfa natur yn ardal sy’n ymestyn am 2.5km ac yn geunant o galchfaen coediog lle mae Afon Taf Fechan yn llifo rhwng pontydd Pontsarn a Chefn Coed i’r gogledd o Ferthyr Tudful.

Dysgu Mwy

Taith y Barcud Coch - Comin Gelligaer a Merthyr

Mae’r llwybr yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Summit Rock UK rhwng pentrefi Trelewis a Bedlinog. Mae tri llwybr cylchol o wahanol bellteroedd I ddewis ohonynt, a phob un yn mynd i Gomin Gelli-g...

Dysgu Mwy

Dyfrffos Cyfarthfa a’r Dramffordd

HYSBYSIAD BRYS: Mae’r llwybr hwn ar gau yn swyddogol oherwydd gwaith ar y ffordd ddeuol yn yr ardal

Dysgu Mwy

Coedwig Gymunedol Penmoelallt, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a thaith gerdded gylchol

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Dysgu Mwy

Llwybr y Tri Pharc

Mae rhan o’r Llwybr Celtaidd, sef ‘Llwybr y Tri Pharc’, yn cynnwys tri o barciau darluniaidd Cymru.

Dysgu Mwy

Coedtir Gethin & Pwll Webber

Gyda dros dros 850 hectar o dir braf Coedtir Gethin yw cartref Bike Park Wales.

Dysgu Mwy

Taith Gerdded Gylchol Brathiad y Cawr

Gellir mynd ar gylchdaith drwy Bont-y-Gwaith a Mynwent y Crynwyr o Gefn Glas gan ddefnyddio Llwybrau Taf a Trevithick. Mae’r copa yn arwain at garn posib ar safle’r hen bwynt trig.

Dysgu Mwy

Gwarchodfeydd Natur - Cilsanws

Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr a’r Cylch yw perchnogion Gwarchodfa Natur Cilsanws ac mae’n gwbl agored i chi allu ei harchwilio a’i mwynhau.

Dysgu Mwy

Gwarchodfeydd Natur - Penmoelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Cyfoeth Naturiol.

Dysgu Mwy

Llwybr troed Cronfa Llwyn-Onn

Mae’r llwybr cylchog 3.4k ar lan y gronfa yn gymysgedd o arogl y goedwig fythwyrdd a seiniau tawel y dŵr dwfn glas.  

Dysgu Mwy

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon prydferthwch Fforest Fawr ac mae’n fan cychwyn i deithiau cerdded, llwybrau beicio...

Dysgu Mwy

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024