Neidio i'r prif gynnwy

Coedtir Gethin & Pwll Webber

Gyda dros dros 850 hectar o dir braf Coedtir Gethin yw cartref Bike Park Wales.

O fewn ardal eang o geodtir sy’n ymestyn 1,364 hectar rhwng Merthyr Tudful ac Aberdâr gallwch weld Pwll Webber.Ymysg nifer o fffeithiau diddorol am y lleoliad hwn yw iddo gael ei ddefnyddio fel lleoliad i bennod o Doctor Who.

 

Mae 21 o lwybrau wedi eu marcio a 14 llwybr ceffylau i’w darganfod yn y coedtir.Os ydych yn cerdded, ar gefn beic neu geffyl neu yn mynd a’r ci am dro mae llawer yma i’w fwynhau. Gyda dros 21cilomedr o lwybrau, tawelwch naturiol y coed a golygfeydd godidog o’r cymoedd a draw I Fanau Brycheiniog, does ryfedd ei bod yn le mor boblogaidd gyda pobl leol, teuluoedd ac ymwelwyr.

 

Anadlwch yr awyr iach, mwynhewch yr olygfa goediog berffaith neu cofleidiwch goeden hyd yn oed.Bydd yn siwr o wella eich llês corfforol a meddyliol.

 

I ddarganfod mwy am BikePark Wales cliciwch yma

Pwll Webber

 

Gerllaw Coetir Parc Gethin mae gwarchodfa Pwll Webber. Perchnogion a rheolwyr Pwll Webber yw Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch.

 

Yn ystod y gwanwyn a’r haf daw’r pwll i fywyd - gwelir gwas y neidr, amffibiaid a blodau gwyllt yn eu hanterth. Gall y sawl sy’n mwynhau gwylio adar weld y telor, y golfan, cnocell y coed a glas y dorlan. Yn y gaeaf, gellir gweld y llinos bengoch a’r pila gwyrdd yn yr ardal.

 

Mae llwyfannau dipio sy’n addas ar gyfer plant ac ardaloedd pysgota yn cynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd a gellir parcio wrth law trwy ddilyn y troad ar gyfer Gethin o’r A470 ym Merthyr Tudful.

 

Rheolir y coetir gan y Comisiwn Coedwigaeth sy’n ceisio amddiffyn tir pori’r rhos (glastir garw a chorsiog.)

 

Roed yr ardal unwaith yn rhan o Waith Glo Gethin a oedd dan berchnogaeth Cwmni Haearn Cyfarthfa. Adeiladwyd y pwll er mwyn cyflenwi dŵr ar gyfer Glofa Rhif 2, Gethin ac roedd ganddo dŷ ar gyfer gwarcheidwad y pwll.

Llyfrynnau

Gwybodaeth

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau Coedtir Gethin a Pwll Webber pa bynnag fodd y dewisoch chi deithio, ond teithiwch yn gyfrifol os gwelwch yn dda. Gofalwch am eich hun, eich cyffiniau a’ch gilydd. Lawr-lwythwch eich taflenni gwybodaeth isod.

Llesiant Meddwl A Heicio

Mwynhewch fyd natur mewn ffordd gyfrifol

Heicio’n Ddiogel

Llesiant Meddwl A Heicio

Mwynhewch fyd natur mewn ffordd gyfrifol

Heicio’n Ddiogel

Mapiau – dewiswch a lawrlwythwych eich map heddiw

Ti ddarganfod mwy am lwybrau BikePark Wales, lawrlwythwch y map isod:

Map Llwybrau Bikepark Wales Map Llwybrau BikePark Wales

Os ydych yn teithio trwy Ferthyr Tudful ar hyd Taith Taf (o’r de i’r gogledd,) lawr-lwythwch ein map diweddaraf er mwyn eich cynorthwyo.

Apiau

Cymerwch gip ar yr app Straeon COLL newydd rydyn ni wedi'i greu i'ch helpu chi i ddysgu am yr henebion hanesyddol a llawer mwy y byddwch chi'n eu pasio ar lwybr Taith Taf.

Defnyddiwch y codau QR isod er mwyn lawr-lwytho’r ap Straeon COLL.

Ap ar gyfer Android

Ap ar gyfer Apple

Ap ar gyfer Android

Ap ar gyfer Apple

Fideos

Mae ein fideo diweddaraf yn cyfleu hanfod a mawredd Traphontydd Cefn Coed a Phontsarn, y ddau ar Daith Taf. Dewch i weld beth arall sydd ar gael yn ysblander De Cymru.

Cysylltiadau

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.
 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac arweiniad trwy ddilyn y dolenni isod:

Cod Cefn Gwlad

Rhwydwaith Llwybr Beicio Sustrans

Cerddwyr Cymru

Cod Cefn Gwlad

Rhwydwaith Llwybr Beicio Sustrans

Cerddwyr Cymru

Coedtir Gethin a Pwll Webber yn un o gyfres o deithiau sy’n rhedeg drwy’r fwrdeistref sirol ac sy’n crynhoi hanes yr ardal yn ogystal â chynnig milltiroedd ar filltiroedd o brydferthwch naturiol. Felly, os hoffech fachu’r cyfle i stopio yn un o’r atyniadau antur, i ddysgu am ein hanes, i siopa, i fwyta ac i gysgu neu os hoffech ymlacio am ennyd er mwyn gwerthfawrogi’r golygfeydd syfrdanol, mae’r cyfan oll ym Merthyr.

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024