Neidio i'r prif gynnwy

Rhywbeth gwahanol

Beth bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae Merthyr Tudful ei gynnig y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi!

Ymgollwch yn ein hanes neu beth am ddarganfod pa ran oedd gan eich cyndeidiau yn ein gorffennol. Ewch drwy dudalennau’r cyfrifiad neu gofrestrau’r plwyfi a llawer iawn rhagor yn un o’n llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ddod i wybod beth sydd yn mynd ymlaen ledled yr ardal drwy ymweld ag un o wefannau’n partneriaid yn Visit Southern Wales and The Valley / Ymweld â De Cymru a’r Cymoedd 

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwyd...

Dysgu Mwy

Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o...

Dysgu Mwy

Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Mae'r Cymoedd wedi'u llenwi â golygfeydd godidog, tirwedd sy'n wych ar gyfer cerdded, beicio a llawer o anturiaethau eraill. Mae ein hanes yn creu straeon diddorol i'w harchwilio tra'ch bod chi bob am...

Dysgu Mwy

Ymwelwch â De Cymru

Gyda hanes a diwylliant cyfoethog i’w harchwilio, mae De Cymru yn un o’r mannau gorau i ddechrau taith o ddarganfyddiaeth.   Mae Canolbwynt De Cymru'n bartneriaeth sy’n hyrwyddo De Cymru fel cyrchfan....

Dysgu Mwy

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Parc Rhanbarthol y Cymoedd ydyn ni — rydyn ni’n frwd dros lesiant, diwylliant, yr amgylchedd a’r gymuned yng Nghymoedd y De.

Dysgu Mwy

Cymru yn yr Awyr Agored a Theithiau Tywys Cymru

Croeso i Wales Outdoors and Wales Guided Tours, cartref Taith Gerdded Sgydau Bannau Brycheiniog, Teithiau Cerdded Tywys yng Nghymru a theithiau ymweld â Chestyll, Amgueddfeydd, Profiadau ac wrth ...

Dysgu Mwy

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwyd...

Dysgu Mwy

Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o...

Dysgu Mwy

Y Cymoedd - Calon ac Enald Cymru

Mae'r Cymoedd wedi'u llenwi â golygfeydd godidog, tirwedd sy'n wych ar gyfer cerdded, beicio a llawer o anturiaethau eraill. Mae ein hanes yn creu straeon diddorol i'w harchwilio tra'ch bod chi bob am...

Dysgu Mwy

Ymwelwch â De Cymru

Gyda hanes a diwylliant cyfoethog i’w harchwilio, mae De Cymru yn un o’r mannau gorau i ddechrau taith o ddarganfyddiaeth.   Mae Canolbwynt De Cymru'n bartneriaeth sy’n hyrwyddo De Cymru fel cyrchfan....

Dysgu Mwy

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Parc Rhanbarthol y Cymoedd ydyn ni — rydyn ni’n frwd dros lesiant, diwylliant, yr amgylchedd a’r gymuned yng Nghymoedd y De.

Dysgu Mwy

Cymru yn yr Awyr Agored a Theithiau Tywys Cymru

Croeso i Wales Outdoors and Wales Guided Tours, cartref Taith Gerdded Sgydau Bannau Brycheiniog, Teithiau Cerdded Tywys yng Nghymru a theithiau ymweld â Chestyll, Amgueddfeydd, Profiadau ac wrth ...

Dysgu Mwy
1

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024