Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o Atyniadau

Mae ganFerthyr Tudful lond trol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob math o wahanol bobl ac sy’n amrywio o deithiau cerdded hamddenol ymysg golygfeydd godidog i chwaraeon egnïol a beicio mynydd ar hyd y llethrau. Mae gan Ferthyr Tudful rhywbeth ar gyfer pawb. 

Parc & Castell Cyfarthfa

Mae’n fwy na Chastell, Parc, Amgueddfa ac Oriel Gelf. . . .mae’n dystiolaeth o ysbryd Merthyr!

Dysgu Mwy

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Mae’n fwy na Chastell, Parc, Amgueddfa ac Oriel Gelf ...

Dysgu Mwy

ParcBeicio Cymru

Llwybr gwyrdd hiraf y DU.

Dysgu Mwy

Canolfan Summit Rock UK

Dros 120 o lwybrau dringo dan do, cwrs Antur 8m yn yr Awyr a dros 20 o weithgareddau antur yng nghwmni hyfforddwyr.

Dysgu Mwy

Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful

Dysgu Mwy

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Rheilffordd Fynyddig Aberhonddu – un o “Drenau Bach, Gwych Cymru.”

Dysgu Mwy

Y Redhouse

Calon Merthyr Tudful

Dysgu Mwy

Canol y Dref Merthyr Tudful

Mae gan ganol tref Merthyr Tudful bob dim; o fanwerthwyr annibynnol, caffis, tai bwyta i fywyd nos.

Dysgu Mwy

Parc Taf Bargoed

Trysor cuddiedig sydd â golygfeydd panoramig a harddwch naturiol.

Dysgu Mwy

Canolfan Theatr Soar

Theatr Soar yw calon y Gymraeg ynghanol tref Merthyr Tudful.

Dysgu Mwy

Bwthyn Joseph Parry

Myfanwy - un o ganeuon enwocaf Cymru Rhif 4, Rhes y Capel yw man geni Dr Joseph Parry, un o gerddorion a chyfansoddwyr mwyaf adnabyddus Cymru a ddaeth i’r bri drwy ei emynau a’i operâu yn ogystal â’i ...

Dysgu Mwy

Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Y lleoliad gorau i hamddena yng Nghymoedd De Cymru

Dysgu Mwy

Trago Merthyr Tydful

Mwy na siopa – diwrnod allan i’r teulu cyfan.

Dysgu Mwy

Clwb pêl-droed Tref Merthyr

Mae clwb pêl-droed Tref Merthyr yn brif dîm di-Gynghrair De Cymru

Dysgu Mwy

Superbowl UK Merthyr

Hwyl dan do i’r teulu!

Dysgu Mwy

Parc Trampolîn Vertigo

Parc Trampolîn Vertigo yw’r fwyaf yng Nghymru!

Dysgu Mwy

Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Rygbi Merthyr yw un o glybiau chwaraeon hynaf Merthyr Tudful

Dysgu Mwy

Clwb Golff Merthyr Tudful

Cwrs bendigedig Cymreig ar gopa mynydd gyda golygfeydd gwirioneddol wych o bob twll.

Dysgu Mwy

Parc Siopa Cyfarthfa

Nefoedd i siopwyr yng nghalon y rhanbarth.

Dysgu Mwy

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Coedwig groesawgar i’r teul ar gyrion Bannau Brycheiniog

Dysgu Mwy

Clwb Golff Castell Morlais

Cwrs golff heriol ar dir corsiog wrth droed Bannau Brycheiniog lle y cewch fwynhau golygfeydd godidog

Dysgu Mwy

The New Crown

Bwyd Gwych a Cherddoriaeth Wych….. mae wastad rhywbeth’mlaen!   

Dysgu Mwy

Y Scala

Mae Y Scala, a leolir yn Stryd John, yn berl hanesyddol sydd wedi’i thrawsnewid yn lleoliad cerddoriaeth arloesol.

Dysgu Mwy

Parc & Castell Cyfarthfa

Mae’n fwy na Chastell, Parc, Amgueddfa ac Oriel Gelf. . . .mae’n dystiolaeth o ysbryd Merthyr!

Dysgu Mwy

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Mae’n fwy na Chastell, Parc, Amgueddfa ac Oriel Gelf ...

Dysgu Mwy

ParcBeicio Cymru

Llwybr gwyrdd hiraf y DU.

Dysgu Mwy

Canolfan Summit Rock UK

Dros 120 o lwybrau dringo dan do, cwrs Antur 8m yn yr Awyr a dros 20 o weithgareddau antur yng nghwmni hyfforddwyr.

Dysgu Mwy

Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful

Dysgu Mwy

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Rheilffordd Fynyddig Aberhonddu – un o “Drenau Bach, Gwych Cymru.”

Dysgu Mwy

Y Redhouse

Calon Merthyr Tudful

Dysgu Mwy

Canol y Dref Merthyr Tudful

Mae gan ganol tref Merthyr Tudful bob dim; o fanwerthwyr annibynnol, caffis, tai bwyta i fywyd nos.

Dysgu Mwy

Parc Taf Bargoed

Trysor cuddiedig sydd â golygfeydd panoramig a harddwch naturiol.

Dysgu Mwy

Canolfan Theatr Soar

Theatr Soar yw calon y Gymraeg ynghanol tref Merthyr Tudful.

Dysgu Mwy
1 2 3

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024