Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful

Canolfan aml weithgaredd ger Cronfa Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ar ei Newydd Wedd. Gwersyllfa Newydd. Anturiaethau Newydd

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig ystod wych o weithgareddau gan hyfforddwyr arbenigol. Mae’r gweithgareddau ar gael yn cynnwys padl-fyrddio, crwydro ceunentydd, caiacio, adeiladu rafftiau, dringo, ogofau, cerdded mynyddoedd, cyfeiriannu a mwy gydag opsiynau ar gyfer pob oed a gallu.

Beth am fynd ar y Wifren Wib Zip Wire -100m o hyd ac yn dechrau 20m fyny coeden. Mae dringo’r goeden yn llwyddiant ynddo’i hun, ond rhaid camu i’r awyr! Ar ôl hyn, byddech yn teimlo’r gwynt wrth hedfan uwchben cwm Nant Callan i’r ochr arall. Byddwch yn dod 'nôl i’r ddaear ar ochr arall y cwm.

Rhaid profi'r golygfeydd godidog, y gronfa, yr afon a’r bryniau. Bydd y staff cymwys yn gwneud eich arhosiad yn ddiogel, yn bleserus a chofiadwy.

Uchafbwyntiau: Yn NEWYDD ar gyfer 2022 -

Ar gyfer pwy?Pob oed a phob gallu.Oedolion, plant, ysgolion, sgowtiaid, geidiaid,partion plu a hydd, grwpiau milwrol a chorfforaethol. O weithgaredd pen-blwydd i blentyn wyth oed i her adeiladu tîm, gall Dolygaer ei drefnu i chi.Ble?10 munud oddi ar yr A470, gerllaw Cronfa Pontsticill, i’r gogledd o Ferthyr TudfulLletyDewis o lety 3 & 4-seren ar gyfer pob math o berson yn cynnwys y wersyllfa gyda phebyll glampio Luna newydd sbon, Porthdy Dolygaer a Bwthyn Dolygaer, sy’n cynnig cyfle i ymlacio moethus ar ddiwedd diwrnod yn llawn gweithgaredd.

 

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024