Byddwch yn egnïol yng nghanolfan gweithgareddau awyr agored a dan do Canolfan Rock UK Summit Centre – cartref wal ddringo fwyaf Cymru.

 

Os ydych am ddringo yng nghanolfan ddringo dan do fwyaf De Cymru, canŵio ar lynnoedd Taf Bargoed, darganfod y system ogofau sydd wedi cael ei gwneud gan ddyn neu ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch y Cwrs Antur Awyr, mae gan Ganolfan Summit Centre rywbeth at ddant pawb!  

 

Ar gyfer pwy?

Pob oed a gallu. Mae Canolfan Summit Centre yn croesawu teuluoedd, grwpiau, unigolion a’r sawl sydd yn mwynhau’r awyr agored. Os ydych yn rhoi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, cewch wers ac offer. Os ydych yn brofiadol ac eisiau gwella, mae arbenigwyr wrth law i’ch cynghori. Ar gyfer grwpiau sydd am benwythnos yn llawn antur, mae amrywiaeth o weithgareddau sydd yn cynnwys adeiladu rafftiau, cerdded ceunentydd a llawer rhagor!  

 

Ble?

Ger Trelewis, 10 munud o’r A470 wrth gylchfan Abercynon. 25 munud o Gyffordd 32 yr M4 – Cod Post  CF46 6RD.

 

Uchafbwyntiau

 

 

Llety

Mae Canolfan Rock UK Summit Centre yn cynnig llety sydd wedi ei arlwyo a chyfleusterau en suite ar gyfer hyd at 140 o westeion. Mae yma ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd ac ymlacio, gardd breifat, maes chwarae, ardal chwarae a dros 20 o weithgareddau yng nghwmni hyfforddwyr. Yng nghwm prydferth Taf Bargoed, mae’r ganolfan wedi’i lleol mewn coetir ac mae’r llynnoedd a’r mynyddoedd cyfagos yn sicrhau ei bod yn fan perffaith ar gyfer gwyliau byr yng nghefn gwlad Cymru.

 

Mae’r llety en suite yn cysgu rhwng 15 a 104 o bobl mewn 3 uned hunan-gynhwysol: Mae Drifft Trelewis yn cysgu 44, Deep Navigation yn cysgu 40 a Thaf Merthyr yn cysgu 20.

 

Mae gwyliau penwythnos wedi eu harlwyo yn dechrau o £66 y pen. Mae prisiau’n amrywio, yn ddibynnol ar yr adeg o’r flwyddyn ac os ydych am gyfranogi yn y gweithgareddau. Ffoniwch am ragor o fanylion ar 01443 710090 neu e-bostiwch summit@rockuk.org