Neidio i'r prif gynnwy

ParcBeicio Cymru

Llwybr gwyrdd hiraf y DU.

BikePark Wales cyrchfan feicio benodol fwyaf y DU.

 

Mae’r cysyniad yn syml, cyrchfan sgïo heb yr eira gyda llwybrau beicio troellog yn ymgordeddu i waelod y llethrau. Ychwanegwch adrenalin a llawer o hwyl a dyna chi. BikePark Wales ffordd gyffrous o dreulio diwrnod ym mynyddoedd Cymru. 

 

Mae rhwydwaith anhygoel yma o 45 llwybr ar gyfer beicwyr o bob gallu. O lwybrau llyfn eang, i gorneli tyn caregog, llwybrau gyda neidiau a chwympau a llwybr gwyrdd hiraf y DU.

 

Gyda gwasanaeth cerbyd i’r copa i drosglwyddo beicwyr i’r cychwyn, offer a beiciau i’w rhentu, hyfforddiant, tywys,café ar y safle, BikePark Wales yw’r gyrchfan ddelfrydol i fwynhau diwrnod bythgofiadwy.

Uchafbwyntiau:

 

 

Ar gyfer pwy?

O’r dechreuwr i’r reidiwr proffesiynol, bydd Bike Park Wales yn cynnig profiad beicio gwahanol i unrhyw beth a brofwyd o’r blaen yn y DU.

 

Ble mae e?

Oddi ar yr A470 ar gylchdro Pentrebach, Merthyr Tudful. Wedi ei leoli yng nghanol Coedwig Gethin ar lethrau Bannau Brycheiniog.

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024