Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o’r Gweithgareddau

Fe ddewch o hyd i rywbeth i’ch siwtio chi ym Merthyr Tudful, boed eich diddordeb mewn mynd am dro tawel o gwmpas rhai o’n llwybrau a theithiau cerdded neu fod diddordeb gennych mewn gweithgareddau mwy eithafol. O feicio mynydd, seiclo, dringo, ogofâu neu baraesgyn, ceir llawer o ddarparwyr gweithgareddau cymwys yn yr ardal a fydd yn gallu eich cyflwyno chi i brofiad newydd.

Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Dysgu Mwy

Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Dysgu Mwy

Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Merthyr Tudful yw’r cyrchfan perffaith os ydych chi wrth eich bod yn yr awyr agored â’i milltiroedd lu o draciau golygfaol syfrdanol, llwybrau tynnu ymyl camlesi a theithiau hanesyddol i weddu pob gal...

Dysgu Mwy

Geocaching

Mae Geocaching yn cyfuno mynd am dro a gêm!

Dysgu Mwy

Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Nid oes prinder lle ym Mannau Brycheiniog. Archwiliwch y tirluniau gwyllt ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ystod y dydd ac edmygu’r awyr ar noson serog gyda’r nos. Ymlaciwch gyda llyfr yng ...

Dysgu Mwy

Hwylio

Mae gan Glwb Hwylio Merthyr Tudful un o’r lleoliadau mwyaf atyniadol yn y DU. Wedi ei leoli ar Gronfa 253 acer Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ychydig filltiroedd i’r d...

Dysgu Mwy

Tenis

Chwarae Tenis yng Nghlwb Tenis Merthyr.

Dysgu Mwy

Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Dysgu Mwy

Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Dysgu Mwy

Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Merthyr Tudful yw’r cyrchfan perffaith os ydych chi wrth eich bod yn yr awyr agored â’i milltiroedd lu o draciau golygfaol syfrdanol, llwybrau tynnu ymyl camlesi a theithiau hanesyddol i weddu pob gal...

Dysgu Mwy

Geocaching

Mae Geocaching yn cyfuno mynd am dro a gêm!

Dysgu Mwy

Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Nid oes prinder lle ym Mannau Brycheiniog. Archwiliwch y tirluniau gwyllt ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ystod y dydd ac edmygu’r awyr ar noson serog gyda’r nos. Ymlaciwch gyda llyfr yng ...

Dysgu Mwy

Hwylio

Mae gan Glwb Hwylio Merthyr Tudful un o’r lleoliadau mwyaf atyniadol yn y DU. Wedi ei leoli ar Gronfa 253 acer Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ychydig filltiroedd i’r d...

Dysgu Mwy

Tenis

Chwarae Tenis yng Nghlwb Tenis Merthyr.

Dysgu Mwy
1

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024