• Tŷ Arfryn
  • Tŷ Arfryn
  • Tŷ Arfryn
  • Tŷ Arfryn
  • Tŷ Arfryn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Tŷ Arfryn

Wedi ei leoli yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae llety Gwely a Brecwast Arfryn yn cynnig llety sy’n daith 5 munud mewn car o Ben y Fan, copa uchaf De Cymru. Ceir WiFi am ddim a lle i barcio ar y safle i westeion.

Mae gan bob ystafell en-suite fawr neu ystafell gawod, teledu a chyfleusterau te a choffi. Darperir nwyddau ymolchi a sychydd gwallt hefyd.

Gweinir brecwast traddodiadol wedi ei goginio yn ôl eich archeb â chynhwysion sydd wedi eu canfod yn lleol. Mae dewis ysgafnach ar gael hefyd a gall gwesteion ofyn am becyn bwyd am bris ychwanegol.