• Bwthyn Onnen
  • Bwthyn Onnen
  • Bwthyn Onnen

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Bwthyn Onnen

Mae Bwthyn Onnen yn fwthyn clyd newydd sbon o’r math fyddai gan löwr yng nghalon cymoedd De Cymru. Mae’r llety wedi ei leoli ar hyd llonyddwch Taith y Taf ac mae’n debyg mai dyma’r agosaf at Bike Park Wales. Gellir cael mynediad at y parc heb fod angen mynd ar y prif ffyrdd.
Dyma encilfa ddelfrydol i ymwelwyr fwynhau cerdded, seiclo, heicio, pysgota, canŵio a gweithgareddau antur. Delfrydol i grwpiau a theuluoedd dreulio amser da gyda’i gilydd. Rhaid aros am o leiaf 2 noson. Ni chaniateir anifeiliaid anwes, ac eithrio cŵn tywys.


Manylion Ystafell – Rydym wedi ein lleoli tua 3-4 milltir o ganol trefn Merthyr Tudful, 1 filltir o Bike Park Wales neu reid beic o 5 munud. Rydym yn agos at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Rheilffordd Fynydd Aberhonddu, Castell Cyfarthfa, sy’n dyddio’n ôl i 1824, Parc Manwerthu Cyfarthfa, Parc Hamdden Rhydycar a gorsaf fysiau a thrên Merthyr Tudful.