• Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer
 • Gwesty Bessemer

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Gwesty Bessemer

Yn westy newydd a bywiog, mae Bessemer yn llety sy’n cael ei redeg gan deulu ac sy’n cynnig bwyd grêt, llety cyfforddus ac amgylchedd cyfeillgar. Ceir cyfleusterau cynadledda hefyd ac ystafell weithgareddau ar gyfer achlysuron arbennig.

Gallwch ymlacio gyda’r nos yn ardaloedd cyhoeddus y gwesty, gan ddewis un o’r 3 bar â stoc dda. Dadweindiwch yn yr amgylchedd cyfforddus yn y bar yn y lolfa cyn mynd i’r Carferi neu’r Gril am swper.

Location