• Bwthyn Pen Y Fan
  • Bwthyn Pen Y Fan
  • Bwthyn Pen Y Fan
  • Bwthyn Pen Y Fan

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Bwthyn Pen Y Fan

Bwthyn tlws o gerrig hunan ddarpar mewn lleoliad lled-wledig. Wedi ei ailwampio mewn dull traddodiadol yn ôl y cyfnod y cafodd ei adeiladu - bwthyn glöwr o’r 1800au hwyr. Ceir offer modern ond dim peiriant golchi llestri na pheiriant sychu dillad. Eco gyfeillgar â dillad gwely a thywelion organig. Pecyn croeso. Cyfeillgar i blant. Gardd ddiogel sy’n arwain yn syth at ochr agored y mynydd.