• Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell
  • Gwesty’r Castell

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Gwesty’r Castell

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty 3 seren y Castell ym Merthyr Tudful. Mae’r lleoliad delfrydol yng nghanol tref ddiwydiannol hanesyddol Merthyr Tudful drws nesaf i’r brif orsaf fysiau, llysoedd barn, y stryd fawr a rhai munudau o’r orsaf drenau. Mae gan bob un o’n 45 o ystafelloedd gwely en-suite, WiFi, teledu lliw, ffôn, sychydd gwallt, pres trowsus a chyfleusterau gwneud te a choffi. Mae lifft i bob llawr.