• Bwthyn y Capel
  • Bwthyn y Capel
  • Bwthyn y Capel
  • Bwthyn y Capel
  • Bwthyn y Capel

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Bwthyn y Capel

Gynt yn gapel cerrig a adeiladwyd ym 1867, bellach yn fwthyn gwyliau deniadol a gwahanol sy’n llawn cymeriad a saif ar ei ben ei hun ar gyffordd fach ym mhentref Pontsticill, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r bwthyn yn cynnwys jukeboxes a pheiriant pin ball . Mae’r ardal amgylchynol yn heddychlon â golygfeydd amrywiol o fynyddoedd, dyffrynnoedd, fforestydd a llethrau agored y bryniau sy’n ddelfrydol i gerddwyr. Ychydig o filltiroedd i ffwrdd mae cronfeydd dŵr Pontsticill, Pentwyn, a Neuadd, hwylio, pysgota a rheilffordd stêm Bannau Brycheiniog a Chamlas Lonydd. Siop 1 milltir, tafarn 100 llath.