• Byncws Coed Owen
  • Byncws Coed Owen
  • Byncws Coed Owen
  • Byncws Coed Owen
  • Byncws Coed Owen

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Byncws Coed Owen

Os ydych chi’n chwilio am lety fforddiadwy yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yna does dim angen chwilio ymhellach. Gall i fyny at 26 o westeion gysgu yma yn y 5 ystafell wely. Mae’n cegin fasnachol ddur gwrthstaen yn llawn offer a cheir man bwyta agored gyda lle cyfforddus i eistedd gan roi’r profiad o gartref oddi cartref i’n gwesteion.

Mae Coed Owen yn lle grêt ar gyfer partïon dathlu ieir a hydd neu i ddod â’r teulu at ei gilydd. Gallwn roi argymhelliad uchel i’n darparwyr gweithgareddau awyr agored lleol ar gyfer y gwesteion hynny sy’n chwilio am gyffro, neu os mai ychydig o lonydd a thawelwch rydych yn eu dymuno yna dyma’r lle i chi aros ynddo hefyd