• Porthdy Dyffryn
  • Porthdy Dyffryn
  • Porthdy Dyffryn
  • Porthdy Dyffryn
  • Porthdy Dyffryn
  • Porthdy Dyffryn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Porthdy Dyffryn

Cartref gwyliau newydd ei ailwampio yw Porthdy Dyffryn a leolir yn union oddi ar yr A470, gyferbyn â BikePark Wales.
Mae’r porthdy’n cefnu ar Lwybr Trevithick sy’n coffau’r daith gyntaf a wnaed gan locomotif stêm yn tynnu llwyth ar reiliau ym 1804, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer taith feics amgen. Mae’r porthdy yn agos at Daith Taf, sef llwybr seiclo enwog rhwng Aberhonddu a Chaerdydd y gellir cael mynediad ato drwy bentref gwledig Abercannaid ac mae o fewn cyrraedd i Fannau Brycheiniog.