• Carafanio a Gwersylla Grawen
  • Carafanio a Gwersylla Grawen
  • Carafanio a Gwersylla Grawen
  • Carafanio a Gwersylla Grawen

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Carafanio a Gwersylla Grawen

Rydym yn deulu sy’n rhedeg parc gwersylla 3* wrth droed Bannau Brycheiniog. Bydd croeso cynnes yn aros amdanoch. Mae ein safle yn berffaith i deuluoedd, cyplau, cerddwyr a seiclwyr sydd un ai am ymlacio, mwynhau neu ddarganfod golygfeydd prydferth cefn gwlad. Mae’r lleoliad yn un godidog yn agos at drefi hanesyddol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r Rhaeadrau.