• James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel
  • James’ Places @ Brynawel

Cyfraddau -

Darganfyddwch y James’ Places @ Brynawel

Yn James' Place gallwn gynnig ystafell draddodiadol mewn gwesty neu stiwdio wedi’i thaclu’n llwyr â’r fantais ychwanegol o’ch cegin eich hun. Gallwch ddisgwyl llety sy’n gweddu i chi ac sy’n fforddiadwy ac o ansawdd. Mae Brynawel yn dŷ hardd Fictoraidd drws nesaf i Barc Thomastown â golygfeydd godidog dros gwm Merthyr. O Frynawel, gallwch gerdded i ganol tref Merthyr Tudful, yr orsaf drenau a bysiau ond mae’n ddigon pell i ffwrdd i chi gael enciliad llonydd.