• James’ Places @ Dowlais
  • James’ Places @ Dowlais
  • James’ Places @ Dowlais
  • James’ Places @ Dowlais

Cyfraddau -

Darganfyddwch y James’ Places @ Dowlais

Stiwdios newydd eu hailwampio ag ystafell gawod en-suite a chegin. Mae’r gegin ar wahân i’r ardal fyw/ cysgu ac mae’n cynnwys yr holl hanfodion gydag oergell, microdon, hob anwytho gwres, cyllyll a ffyrc a llestri.

Mae gwely dwbl ym mhob stiwdio a WiFi am ddim. Darperir dillad gwely a thywelion yn cynnwys taclau ymolchi am ddim.

Gallwch adael eich hun i mewn i’r safle ar amser hyblyg ar ôl 4pm.

Rhaid ymadael erbyn 10am.