• James' Places @Pontmorlais
  • James' Places @Pontmorlais
  • James' Places @Pontmorlais
  • James' Places @Pontmorlais

Cyfraddau -

Darganfyddwch y James' Places @Pontmorlais

Mae James' Places @Pontmorlais yn cynnig stiwdios hunan arlwyo sydd wedi eu cynllunio’n unigol a chreadigol. Maent wedi eu lleoli mewn man delfrydol er mwyn canfod Bannau Brycheiniog, dringo Pen-y-Fan neu ymweld â Chanolfan Bike Park Wales i enwi ond rhai o’r gweithgareddau gwych sydd gan yr ardal hon i’w chynnig, neu hyd yn oed os ydych yn gweithio i ffwrdd o adre. Maent wedi eu lleoli yng nghanol y dref a munudau’n unig o gerdded o’r brif orsaf drenau a’r orsaf fysiau. 

Mae gan bob stiwdio cegin en-site, ar wahân sy’n cynnwys yr hanfodion yn ogystal ag ystafell gawod en-suite. Rydym hefyd yn darparu nwyddau moethus, arbennig fel nwyddau ymolchi Soap & Glory, sy’n rhad ac am ddim a pheint o laeth a phicau ar y maen, cartref wedi i chi gyrraedd er mwyn eich croesawu i Gymru.