• James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons
  • James' Places @ The Brecon Beacons

Cyfraddau -

Darganfyddwch y James' Places @ The Brecon Beacons

Mae’r eiddo’n cysgu 8 ab cheir yma 3 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell wely â gwelyau bync. Mae 2 ystafell gawod, 1 ar bob llawr.

Mae yma gegin fodern â phopty, oergell, microdon, peiriant golchi, peiriant golchi llestri, peiriant coffi a ‘r holl grochenwaith a’r offer sydd eu hangen arnoch er mwyn coginio.

Mae’r ardal fyw yn agored a cheir lolfa â 2 soffa wen all eistedd pawb yn gyfforddus, teledu all ddefnyddio’r we a chwaraewr recordiau. Mae’r ardal fwyta mewn atriwm sydd â nenfwd gwydr fel y gall gwesteion wneud y gorau o’r awyr dywyll. Mae lle i 8 o bobl i eistedd o amgylch y bwrdd gwydr. Mae system wifi drwy’r tŷ. 

Y tu allan, ceir maes chwarae gwych ar gyfer plant a thrampolîn, siglenni a weiren Zip. Ceir twba poeth ar gyfer yr oedolion ac ardal sydd wedi ei decio ar gyfer bwyta y tu allan ac ar gyfer BBQ.