• Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn
  • Llety Lwyn Onn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Llety Lwyn Onn

Mae Llety Llwyn Onn wedi ei leoli mewn man hyfryd yn edrych dros Gronfa Ddŵr Llwyn Onn yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cafodd ei drawsnewid i fod yn westy â llety safon uchel 4 seren gydag 11 ystafell wely en-suite. Mae’r ystafelloedd gwely yn y blaen yn edrych dros y gerddi a’r llyn tra bo golygfeydd o’r goedwig yn yr ystafelloedd yn y cefn ac ar y llawr gwaelod. Ceir hefyd parcio preifat i westeion oddi ar y ffordd.