• Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant
  • Tafarn Mount Pleasant

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Tafarn Mount Pleasant

Busnes sy’n cael ei redeg gan deulu yw Tarfan Mount Pleasant sy’n cynnig croeso cynnes traddodiadol Cymreig i’n gwesteion. Mae ein llety Gwely a Brecwast yn cynnig 5 ystafell wely en-suite ac wedi ei leoli 18 milltir o Gaerdydd wrth borth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Delfrydol i gerddwyr a seiclwyr, rydym yn gyfagos â llwybr enwog Taith Taf a 10 munud o Ganolfan Ddingo Ryngwladol Cymru ac mae’r ardal yn enwog am farcuta a pharagleidio.