• Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du
  • Porthdy Nant Du

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Porthdy Nant Du

Gwesty gwledig moethus 3 seren sy’n swatio yng nghalon Bannau Brycheiniog. Wedi ei leoli’n berffaith fel canolfan i fwynhau prydferthwch yr ardal leol neu ymlacio a gwneud eich hun yn gartrefol yn ein hystafelloedd gwely i westeion. Trîtiwch eich hun i benwythnos pampro mewn sba yng Nghymru, gan brofi heddwch ein lleoliad godidog a mwynhau’r bwyd lleol mwyaf ffres yn ein bistro a bar prysur. Mae Porthdy Nant Ddu yn anffurfiol ac eto’n encil proffesiynol ble y gallwch ymlacio, dadweindio a mwynhau’r gorau sydd gan Dde Cymru i’w gynnig.