• Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr
  • Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr
  • Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr
  • Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr
  • Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr
  • Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Arhoswch ym Mwthyn yr Hen Lowyr

Mae'r bwthyn glowyr yma sydd newydd ei hadnewyddu yn gartref hunangynhwysol sy'n cynnwys 3 ystafell wely, ystafell ymolchi a chegin modern ac ymarferol gydag ystafell fyw / fwyta fawr gyda llawer o olau. Rydym wedi ei adeiladu coffr i chi gadw'ch pethau gwerthfawr yn ddiogel. Mae'r ardd yn cynnwys 6 man parcio ar gyfer beiciau sy'n cynnwys cloeon yn ogystal â lle i eistedd gyda barbeciw hefyd.

Nawr gyda rhyngrwyd wifr Sky!

Fe'i lleolir ym mhentref bach tawel Abercanaid, gyda mynediad hawdd I lwybr Taith y Taf a'r A470. Mae gan siop y pentref digon o stoc, 3 tafarn gydag un sy'n cynnig bwyd, ac os na fyddant yn cymryd eich ffansi, mae Table Table ar draws yr afon ynghyd â’r Cooperative a llawer mwy. Mae'r bwthyn wedi ei leoli yn agos i Ferthyr Tudful, a oedd unwaith yn Brifddinas Haearn y byd. Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, llai na awr lawr yr heol. Pwynt arall i'w sylwi ynglŷn â'r lleoliad yw'r pellter i Barc Beic Cymru sydd â miloedd o ymwelwyr o bob cwr o'r byd!

Mae Atyniadau Eraill o fewn awr o yrru yn cynnwys:

Pen Y Fan

Bannau Brycheiniog

Castell Cyfarthfa

Taith Taf (55 milltir rhwng Bae Caerdydd ac Aberhonddu)

Llwybr Trevethic

Parc Manwerthu Cyfarthfa

Sgydau Ystradfellta

Abertawe

Castell Coch

Trago Mills

Ogofau Danyrogof 

Amgueddfa Glo Genedlaethol y Big Pit

Parc Treftadaeth Rhondda

Cronfa Ddŵr Talybont

Rheilffordd Mynydd Aberhonddu

Cronfa Ddŵr Pontsticill

Y Llwybr Celtaidd

Canolfan Hamdden Merthyr