• Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Gwersylla

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood yn ganolfan weithgaredd sydd wedi ei lleoli yn ardal ddeheuol Bannau Brycheiniog, taith 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau fel hwylio, cerdded ac anturiaethau mewn ceunant ac mae opsiynau ar gael ar gyfer pob oed a gallu. 

Mae’n rhaid i chi weld y golygfeydd godidog drosoch chi’ch hun er mwyn eu credu - y golygfeydd ysblennydd o’r llyn, yr afon a’r mynyddoedd y gellir eu gweld o’r safle. Mae gennym opsiynau llety niferus sy’n addas ar gyfer pawb ac sydd yn cynnwys Porthdy  Dolygaer, Y Caban Gwyliau a’r Bwthyn sy’n cynnig moethusrwydd a lle i  ymwelwyr ymlacio ar ôl diwrnod o weithgareddau. Os oes gwell gennych wersylla, mae’r gwersyll, sydd wedi ei leoli ynghanol y coed yn lleoliad perffaith i chi gysgu o dan y sêr!

Gwersylla

Wedi’i leoli ger afon, mae’r safle gwersylla ynghanol y coed a’r mynyddoedd ac yn lleoliad hardd i osod pabell a mwynhau cysgu o dan y sêr! Mae bloc tai bach a chawodydd ar gael ar gyfer gwersyllwyr.

Ni all carafanau a cherbydau eraill gael mynediad i’r safle gwersylla o achos ei leoliad ond mae’r maes parcio wrth law. 
Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: 

• Pebyll
• Cawodydd poeth
• Toiledau
• Hunan arlwyo 

Bydd hi’n anodd dod o hyd i leoliad mwy prydferth na hwn ar gyfer eich anturiaethau gwersylla!