• Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Caban Gwyliau
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Caban Gwyliau
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Caban Gwyliau
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Caban Gwyliau

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Caban Gwyliau

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood yn ganolfan weithgaredd sydd wedi ei lleoli yn ardal ddeheuol Bannau Brycheiniog, taith 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau fel hwylio, cerdded ac anturiaethau mewn ceunant ac mae opsiynau ar gael ar gyfer pob oed a gallu.  

Mae’n rhaid i chi weld y golygfeydd godidog drosoch chi’ch hun er mwyn eu credu - y golygfeydd ysblennydd o’r llyn, yr afon a’r mynyddoedd y gellir eu gweld o’r safle. Mae gennym opsiynau llety niferus sy’n addas ar gyfer pawb ac sydd yn cynnwys Porthdy  Dolygaer, Y Caban Gwyliau a’r Bwthyn sy’n cynnig moethusrwydd a lle i  ymwelwyr ymlacio ar ôl diwrnod o weithgareddau. Os oes gwell gennych wersylla, mae’r gwersyll, sydd wedi ei leoli ynghanol y coed yn lleoliad perffaith i chi gysgu o dan y sêr!

Y Caban Gwyliau

Y Caban Gwyliau yw’r llety diweddaraf yn Nolygaer ac mae’n darparu llety o’r ansawdd uchaf ar gyfer hyd at 26 o ymwelwyr. Mae gan yr adeilad hwn, a adnewyddwyd yn ddiweddar ddwy ystafell sy’n hygyrch ar gyfer ymwelwyr anabl ac sydd yn cynnwys ystafell wlyb fawr sy’n sicrhau fod y Caban Gwyliau yn cydymffurfio â holl ofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.

Cysgu hyd at 26.

Mae pob ystafell yn en suite â chyfuniad o welyau twin/bync neu opsiynau maint brenin.

Ardal lolfa a chegin ar y cyd sy’n darparu opsiynau ar gyfer hunan arlwyo neu arlwyo o’r prif Borthdy.

Gellir llogi’r bwthyn gwyliau cyfan ar ei ben ei hun neu bob ystafell yn unigol. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer teuluoedd, grwpiau corfforaethol neu bartïon.