• Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty
 • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Parkwood - Yr Hafoty

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig ystod wych o weithgareddau fel padl-fyrddio, cerdded a chrwydro ceunentydd gydag opsiynau ar gyfer pob oed a gallu.

Yr Hafoty

Yn darparu llety o safon ar gyfer hyd at 26 gwestai, mae Hafoty Dolygaer yn cynnwys dwy ystafell addas ar gyfer yr anabl, gyda ystafelloedd gwlyb gan gydymffurfio a gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

 

Location