• Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Bwthyn
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Bwthyn
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Bwthyn
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Bwthyn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Bwthyn

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood yn ganolfan weithgaredd sydd wedi ei lleoli yn ardal ddeheuol Bannau Brycheiniog, taith 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau fel hwylio, cerdded ac anturiaethau mewn ceunant ac mae opsiynau ar gael ar gyfer pob oed a gallu. 

Mae’n rhaid i chi weld y golygfeydd godidog drosoch chi’ch hun er mwyn eu credu - y golygfeydd ysblennydd o’r llyn, yr afon a’r mynyddoedd y gellir eu gweld o’r safle. Mae gennym opsiynau llety niferus sy’n addas ar gyfer pawb ac sydd yn cynnwys Porthdy  Dolygaer, Y Caban Gwyliau a’r Bwthyn sy’n cynnig moethusrwydd a lle i  ymwelwyr ymlacio ar ôl diwrnod o weithgareddau. Os oes gwell gennych wersylla, mae’r gwersyll, sydd wedi ei leoli ynghanol y coed yn lleoliad perffaith i chi gysgu o dan y sêr!

Y Bwthyn

Mae bwthyn Dolygaer yn le unigryw i ymlacio a dianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd. Mae’r golygfeydd o’r Bwthyn, yn edrych dros gronfa ddŵr Pontsticill yn odidog.
Mae’r adeilad wedi ei adnewyddu’n llwyr ac yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd a theledu.

1 x ystafell ddwbl
2 x ystafell ddwbl (Gellir newid yn sengl)
Ardal lolfa a chegin llawn offer
Ystafell ymolchi a thŷ bach ar wahân

Mae’r brif ystafell wely’n olau ac eang ac yn cynnwys gwely dwbl. Ceir hefyd ddwy ystafell ddwbl arall a chwpwrdd dillad. Gall gwelyau dwbl, cyfforddus yr ystafelloedd dwbl gael eu rhannu a’u newid yn ddwy ystafell sengl neu’n un dwbl sy’n eu gwneud yn addas ar gyfer grwpiau o bob math. Mae’r gegin yn cynnwys yr holl offer sydd eu hangen arnoch gan  gynnwys oergell/rhewgell, hob, popty a microdon fel y gallwch deimlo’n gartrefol o’r funud y byddwch yn cyrraedd. Mae yma ystafell wely sy’n cynnwys cawod ddwbl a basin ymolchi yn ogystal â thŷ bach a basin ymolchi ar wahân. Gall ardal y lolfa eistedd chwech o bobl.

Mae’n canolfan yn ddelfrydol ar gyfer seiclwyr a cherddwyr. Gallwch wneud y ddau o garreg y drws. Rydym wedi derbyn dyfarniadau croeso i seiclwyr a cherddwyr sy’n golygu y gallwch gerdded i mewn trwy’n drysau a theimlo’n gartrefol. Mae’r Cynllun i Seiclwyr a Cherddwyr yn sicrhau hynny.  Mae’n rhoi sicrwydd i chi y byddwn yn edrych ar eich hôl yn dda, y bydd gennych bopeth y gallech fod eu hangen ac na fyddwn yn rhoi pryd o dafod i chi am wisgo esgidiau mwdlyd.