• Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood - Y Porthdy

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood yn ganolfan weithgaredd sydd wedi ei lleoli yn ardal ddeheuol Bannau Brycheiniog, taith 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau fel hwylio, cerdded ac anturiaethau mewn ceunant ac mae opsiynau ar gael ar gyfer pob oed a gallu. 

Mae’n rhaid i chi weld y golygfeydd godidog drosoch chi’ch hun er mwyn eu credu - y golygfeydd ysblennydd o’r llyn, yr afon a’r mynyddoedd y gellir eu gweld o’r safle. Mae gennym opsiynau llety niferus sy’n addas ar gyfer pawb ac sydd yn cynnwys Porthdy  Dolygaer, Y Caban Gwyliau a’r Bwthyn sy’n cynnig moethusrwydd a lle i  ymwelwyr ymlacio ar ôl diwrnod o weithgareddau. Os oes gwell gennych wersylla, mae’r gwersyll, sydd wedi ei leoli ynghanol y coed yn lleoliad perffaith i chi gysgu o dan y sêr!


Y Porthdy 

Ar gyfer grwpiau mwy o faint ac ysgolion, mae Porthdy Dolygaer yn lleoliad perffaith i aros ynddo! Mae gan Borthdy Dolygaer ei ystafelloedd ymolchi ei hun, ardal ar gyfer staff ysgolion ac ardal ar y cyd sydd â man eistedd cyfforddus.
Mae Porthdy Dolygaer yn darparu llety cyfforddus ar gyfer eich taith ac mae’n cysgu hyd at 44 o bobl sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau mawr neu ysgolion. Mae cegin a chogydd ar y safle all arlwyo ar gyfer ysgolion, teuluoedd neu grwpiau mawr eraill. 

10 ystafell a phob un yn cysgu 4.
2 ystafell yn cysgu 2 ac yn cynnwys en suite, delfrydol ar gyfer athrawon neu gydlynwyr
arlwyo ar gael
Toiledau ar gael yn y Porthdy
Bloc cawodydd ar gael y tu allan i’r Porthdy

Mae’n canolfan yn ddelfrydol ar gyfer seiclwyr a cherddwyr. Gallwch wneud y ddau o garreg y drws. Rydym wedi derbyn dyfarniadau croeso i seiclwyr a cherddwyr sy’n golygu y gallwch gerdded i mewn trwy’n drysau a theimlo’n gartrefol. Mae’r Cynllun i Seiclwyr a Cherddwyr yn sicrhau hynny.  Mae’n rhoi sicrwydd i chi y byddwn yn edrych ar eich hôl yn dda, y bydd gennych bopeth y gallech fod eu hangen ac na fyddwn yn rhoi pryd o dafod i chi am wisgo esgidiau mwdlyd.