• Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy
  • Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Parkwood - Y Porthdy

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithgareddau awyr agored wedi ei lleoli yn Ne Bannau Brycheiniog, 15 munud mewn car o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig ystod wych o weithgareddau fel padl-fyrddio, cerdded a chrwydro ceunentydd gydag opsiynau ar gyfer pob oed a gallu.

Y Porthdy

Mae Porthdy Dolygaer yn llety mawr, yn berffaith ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau corfforaethol. Mae ganddo ystafelloedd ymolchi, ardal staff ac ardaloedd cyhoeddus gyda seddi cyfforddus.

Location