• Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood
  • Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Awyr Agored Dolygaer – Parkwood

Canolfan weithgareddau yw Canolfan Parkwood -Dolygaer a leolir i’r de o Fannau Brycheiniog, ryw 15 munud o yrru o Ferthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth ffantastig o weithgareddau fel hwylio, cerdded, anturiaethau ceunant â dewisiadau ar gael i bob oed a gallu.

Rhaid i chi fod yno’n profi’r amgylchedd prydferth er mwyn ei lawn werthfawrogi. Mae’r golygfeydd godidog dros y llyn, afon a llethrau’r bryniau i’w gweld o’r safle. Rydym hefyd yn cynnig llety i nifer o bobl sy’n gweddu ar gyfer pob math o ymweliad gan gynnwys Porthdy Chalet a Bwthyn Dolygaer, sy’n cynnig moethusrwydd i westeion ymlacio ar ôl gweithgareddau’r dydd.