• Bwthyn Fferm Penrhadw
  • Bwthyn Fferm Penrhadw
  • Bwthyn Fferm Penrhadw
  • Bwthyn Fferm Penrhadw
  • Bwthyn Fferm Penrhadw
  • Bwthyn Fferm Penrhadw

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Bwthyn Fferm Penrhadw

Llety a Brecwast mewn Ffermdy moethus neu bump o fythynnod gwyliau llawn offer gwych, hunan ddarpar neu ystafelloedd Gwely a Brecwast ym Mhontsticill yn nyffryn deheuol Bannau Brycheiniog. Canolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio Canolbarth a De Cymru. Gallwch archwilio Bannau Brycheiniog yn union o’r drws ffrynt: mae tir ein fferm, y mae croeso i’n gwesteion ei archwilio, yn ffinio â thir agored Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.