• Fferm Penrhadw
  • Fferm Penrhadw
  • Fferm Penrhadw
  • Fferm Penrhadw
  • Fferm Penrhadw
  • Fferm Penrhadw

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Fferm Penrhadw

Llety a Brecwast mewn Ffermdy moethus neu bump o fythynnod gwyliau llawn offer gwych, hunan ddarpar neu ystafelloedd Gwely a Brecwast ym Mhontsticill yn nyffryn deheuol Bannau Brycheiniog. Canolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio Canolbarth a De Cymru. Llety Gwely a Brecwast ardderchog. Gallwch archwilio Bannau Brycheiniog yn union o’r drws ffrynt: mae tir ein fferm, y mae croeso i’n gwesteion ei archwilio, yn ffinio â thir agored Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.